ALUTUMIST
-
COUNTRY: JAPAN
DESIGN:
LOGO
LABEL
THANK YOU CARD
LEAFLET
BRANDING GUIDELINE
OBJECTIVE:

เครื่องดื่มผลไม้ปั่น จากเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ที่มี Concept คือ "Adventure" และ "Mystery" จึงออกแบบโลโก้โดยใช้ผีเสื้อ ที่มีเป็นอิสระ สามารถบินไปที่ไหนก็ได้ ใช้คู่กันกับลายแผนที่โลก ที่นำมาเป็น Graphic ประกอบของแบรนด์  

สำหรับแผนที่โลกนั้น ตำแหน่งของประเทศญี่ปุ่นจะอยู่ตรงกลางของแผนที่โลก เนื่องจากแบรนด์มีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น

การใช้โทนสี เลือกใช้สีโทนเข้มที่ค่อนข้างมืด เป็นสีหลักของแบรนด์ เพื่อให้ภาพลักษณ์แบรนด์ดูลึกลับ พิศวง และน่าค้นหา 

  • line-logo
  • Facebook
  • Instagram

boomp.design@gmail.com  |  Tel: 0646641492

© 2020 by Boom P. All Rights Reserved.

  • Line
  • Facebook
  • Instagram